Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka 8 27.3.2023 "Vybavenie stavebnej výroby Obecného podniku Plavnica, s.r.o., r.s.p. Obstaranie vybavenia pre... Ferimex IT, spol. s r. o. 36460010   
Detail Zmluva Dodávateľská 4020947 8.2.2024 Doplnia sa služby do Zmluvy podľa ods. 2 - prenájom a pranie rohoží - školská jedáleň v... Lindström, s.r.o. 35742364  101,18 EUR 
Detail Zmluva MAS-VS 8.3.2023 Lindström poskytuje zákazníkovi Služby vymedzené v prílohe č. 4. - prenájom rohoží do... Lindström, s.r.o. 35742364  54,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 ZoNNP 19.12.2023 Nájom za nebytové priestory je stanovený na sumu 500 eur/1 rok s účinnosťou od 01. 01. 2024. Obec Plavnica 00330124  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 ZoNDP 19.12.2023 Nájom za prenechanie dopravných prostriedkov a príslušenstva k dopravným prostriedkom je... Obec Plavnica 00330124  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 ZoPNDHMDDM 19.12.2023 Nájom za prenechanie náradia a iného DHM a drobného majetku s príslušenstvom je stanovený na... Obec Plavnica 00330124  100,00 EUR 
Detail Zmluva 7/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 46/2022 zo... Obec Plavnica 00330124  14 707,00 EUR 
Detail Zmluva D 101022 24.10.2022 Oprávnená osoba vykonáva činnosť pre partnera verejného sektora v registračnom konaní a... JUDr. Michal Barnovský, advokát 53 287 461  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 550 9000047 9.8.2023 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProBiznis - Majetok na otvorenom priestranstve -... Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  869,87 EUR 
Detail Zmluva KZ 21.3.2023 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar s názvom "Vybavenie stavebnej výroby Obecného podniku... NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 31734553  61 874,00 EUR 
Detail Zmluva Rámcova KZ 23.1.2023 Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve... Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská KP zmluva 26.9.2023 Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu predmetné motorové vozidlo - FIAT DUCATO, SL -... AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP ZŠsMŠ 20.12.2023 Predmet nájmu sa nachádza v budove MŠ - jedáleň a pozostáva z týchto častí: umyváreň... Základná škola s materskou školou, Plavnica 244 37872915  266,00 EUR 
Detail Zmluva ZoNNP 31.10.2022 Predmet nájmu sa nachádza v budove obecného úradu a pozostáva z 1 miestnosti – zasadačky... Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/11/2023 20.11.2023 Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Vybavenie... WINKLER, s.r.o. 36179868  30 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ V 22.12.2023 Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Vybavenie... AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. 36408905  5 269,94 EUR 
Detail Zmluva ZoPNDHMDDM 31.10.2022 Predmetom nájmu je náradie a iný dlhodobý hmotný a drobný majetok s príslušenstvom Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva ZoNDP 1.11.2022 Predmetom nájmu sú dopravné prostriedky a príslušenstvo k dopravným prostriedkom Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 1.2.2023 Predmetom plnenia Zmluvy je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb podľa požiadaviek... Základná škola s materskou školou 37872915  1 210,00 EUR 
Detail Zmluva Odberatelska ZoPUaČS 3.11.2023 Predmetom plnenia Zmluvy je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb podľa požiadaviek... Základná škola s materskou školou, Plavnica 244 37872915  1 100,00 EUR 
© 2024 | Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies