Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva KZ 21.3.2023 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar s názvom "Vybavenie stavebnej výroby Obecného podniku... NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 31734553  61 874,00 EUR 
Detail Zmluva MAS-VS 8.3.2023 Lindström poskytuje zákazníkovi Služby vymedzené v prílohe č. 4. - prenájom rohoží do... Lindström, s.r.o. 35742364  54,68 EUR 
Detail Zmluva 7/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 46/2022 zo... Obec Plavnica 00330124  14 707,00 EUR 
Detail Zmluva 2430245055 10.2.2023 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tel. zariadenia (mobilné... O2 Slovakia 47259116  410,00 EUR 
Detail Zmluva - 1.2.2023 Predmetom plnenia Zmluvy je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb podľa požiadaviek... Základná škola s materskou školou 37872915  1 210,00 EUR 
Detail Zmluva Rámcova KZ 23.1.2023 Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve... Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520  0,00  
Detail Zmluva Mandátna zmluva 2.1.2023 Zmluvne strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára... Ing. Pavel Fedorko 37682075  25,00 EUR 
Detail Zmluva 3692/2022 30.11.2022 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287  132 358,50 EUR 
Detail Zmluva ZoNDP 1.11.2022 Predmetom nájmu sú dopravné prostriedky a príslušenstvo k dopravným prostriedkom Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva ZoNNP 31.10.2022 Predmet nájmu sa nachádza v budove obecného úradu a pozostáva z 1 miestnosti – zasadačky... Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva ZoPNDHMDDM 31.10.2022 Predmetom nájmu je náradie a iný dlhodobý hmotný a drobný majetok s príslušenstvom Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva ZoS 5922 24.10.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri obchodnej spolupráci v... Obec Plavnica 00330124  0,00  
Detail Zmluva D 101022 24.10.2022 Oprávnená osoba vykonáva činnosť pre partnera verejného sektora v registračnom konaní a... JUDr. Michal Barnovský, advokát 53 287 461  360,00 EUR 
© 2023 | Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies