Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 4020947 8.2.2024 Doplnia sa služby do Zmluvy podľa ods. 2 - prenájom a pranie rohoží - školská jedáleň v... Lindström, s.r.o. 35742364  101,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 70940525 25.1.2024 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... UNION Poisťovňa 31322051  31,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ V 22.12.2023 Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Vybavenie... AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. 36408905  5 269,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP ZŠsMŠ 20.12.2023 Predmet nájmu sa nachádza v budove MŠ - jedáleň a pozostáva z týchto častí: umyváreň... Základná škola s materskou školou, Plavnica 244 37872915  266,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 ZoPNDHMDDM 19.12.2023 Nájom za prenechanie náradia a iného DHM a drobného majetku s príslušenstvom je stanovený na... Obec Plavnica 00330124  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 ZoNNP 19.12.2023 Nájom za nebytové priestory je stanovený na sumu 500 eur/1 rok s účinnosťou od 01. 01. 2024. Obec Plavnica 00330124  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 ZoNDP 19.12.2023 Nájom za prenechanie dopravných prostriedkov a príslušenstva k dopravným prostriedkom je... Obec Plavnica 00330124  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/38/19B/49 14.12.2023 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  5 134,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2768103750 7.12.2023 Predmetom poistenia je havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla Renault Trafic,... Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  676,77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1248180554 7.12.2023 Predmetom poistenia je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového... Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  233,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/11/2023 20.11.2023 Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Vybavenie... WINKLER, s.r.o. 36179868  30 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 20.11.2023 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Odberatelska ZoPUaČS 3.11.2023 Predmetom plnenia Zmluvy je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb podľa požiadaviek... Základná škola s materskou školou, Plavnica 244 37872915  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6095188817 3.11.2023 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408  193,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KP zmluva 26.9.2023 Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu predmetné motorové vozidlo - FIAT DUCATO, SL -... AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 550 9000047 9.8.2023 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProBiznis - Majetok na otvorenom priestranstve -... Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  869,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská -- 29.6.2023 Zmluva o SOÚ_BOZP sa uzatvára na základe platnej Mandátnej zmluvy zo dňa 02. 01. 2023.... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Odberatelska ZoD 15.5.2023 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s... Obec Plavnica 00330124  34 205,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPKNFV 20.4.2023 Predmetom zmluvy je záväzok Obce Plavnica poskytovať krátkodobú návratnú finančnú výpomoc... Obec Plavnica 00330124  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva 23/38/19B/10 29.3.2023 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  107 231,84 EUR 
© 2024 | Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies