Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p.

Rekonštrukcia spevnenej plochy - chodníka v časti obce Plavnica
30.11.2023

Rekonštrukcia spevnenej plochy - chodníka v časti obce Plavnica

Leto 2023 sa nieslo v znamení projektu: Rekonštrukcia spevnenej plochy - chodníka v časti obce Plavnica. 


Rekonštrukcia zdravotného strediska
27.10.2023

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Začiatkom roka 2023 začali zamestnanci Obecného podniku Plavnica, s.r.o., r.s.p. s prácami na zdravotnom stredisku v Plavnici.


Prístrešok budovy pre kultúrne účely
30.6.2023

Prístrešok budovy pre kultúrne účely

V júni 2023 pristavil Obecný podnik Plavnia, s.r.o., r.s.p. prístrešok pri budove jednoty dôchodcov v areáli základnej školy. 


Realizácia striešok pred vchodmi do budovy MŠ
16.5.2023

Realizácia striešok pred vchodmi do budovy MŠ

Koncom roka 2022 a začiatkom roka 2023 sme zrealizovali striešky pred vchodmi do budovy materskej školy. 


Regionálny príspevok
19.10.2022

Regionálny príspevok

Spoločnosť Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p., získala koncom roka 2022 regionálny príspevok vo výške 132 358,50 €, vďaka ktorému sa zrealizovalo obstaranie vybavenia pre práce v stavebníctve.

© 2024 | Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies